Logo
Kreisliga Donau/Ilm: Saison 2001/2002
Verein Pl. VfB Eichstätt TSV Rohrbach SpVgg Wolfsbuch-Zell SV Karlshuld FSV Pfaffenhofen FC Arnsberg FC Mindelstetten SV Karlskron SV Fahlenbach DJK Ingolstadt TSV Reichertshofen FC Dörndorf-Bitz FC Geisenfeld SV Manching
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VfB Eichstätt 1   4:0 1:1 3:2 7:2 5:0 1:1 2:0 4:1 4:0 1:1 4:1 1:1 6:0
TSV Rohrbach 2 1:1   1:0 1:0 3:1 4:2 4:1 3:1 0:1 2:0 1:0 5:0 2:2 4:1
SpVgg Wolfsbuch-Zell 3 0:1 4:0   0:0 2:2 2:0 3:0 4:0 4:0 5:3 6:0 4:0 1:0 3:1
SV Karlshuld 4 2:2 2:2 1:1   3:4 5:0 1:1 3:0 10:0 2:2 2:2 2:1 2:1 1:1
FSV Pfaffenhofen 5 0:4 2:2 2:1 2:1   6:2 3:2 1:3 2:2 2:1 1:0 8:2 5:1 8:0
FC Arnsberg 6 1:5 0:2 0:6 2:2 4:2   3:0 4:2 3:2 5:0 3:1 5:1 7:1 3:1
FC Mindelstetten 7 0:1 1:1 1:1 0:1 3:1 3:2   5:1 2:1 0:2 3:2 2:2 7:1 3:1
SV Karlskron 8 3:7 2:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1   5:3 3:2 3:0 3:2 1:1 4:2
SV Fahlenbach 9 0:3 0:4 0:5 0:2 3:2 1:3 1:3 3:0   5:2 4:0 0:3 3:0 1:0
DJK Ingolstadt 10 2:2 0:3 3:2 2:3 0:3 1:1 0:5 4:6 4:0   2:0 2:2 4:1 6:2
TSV Reichertshofen 11 0:2 1:2 1:1 1:6 1:2 3:2 2:2 0:0 0:0 0:1   1:1 4:0 2:1
FC Dörndorf-Bitz 12 2:5 1:1 1:6 1:3 2:4 3:1 2:2 2:3 3:1 1:1 1:3   5:2 2:0
FC Geisenfeld 13 1:1 0:2 0:1 0:3 1:0 1:3 1:0 0:0 0:2 1:1 0:1 4:2   0:1
SV Manching 14 1:3 0:1 0:3 1:2 0:5 1:3 0:4 0:1 1:2 1:1 2:3 3:5 5:4