Logo
Kreisliga Donau/Ilm: Saison 2002/2003
Verein Pl. SV Karlshuld TSV Reichertshofen FSV Pfaffenhofen SpVgg Wolfsbuch-Zell TSV Oberhaunstadt FC Arnsberg SV Karlskron FC Mindelstetten TSV Kösching SV Fahlenbach TSV Pförring DJK Ingolstadt FC Dörndorf-Bitz
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SV Karlshuld 1   0:0 1:0 0:1 1:1 2:1 2:2 2:0 5:4 2:2 5:1 2:0 8:0
TSV Reichertshofen 2 1:1   1:1 0:2 1:1 1:4 4:0 2:1 1:0 4:0 5:0 1:0 2:0
FSV Pfaffenhofen 3 1:3 1:3   3:0 2:0 2:0 2:0 3:3 3:1 4:1 2:2 4:1 3:1
SpVgg Wolfsbuch-Zell 4 2:1 0:0 0:0   1:0 2:1 5:1 1:1 5:0 1:1 0:1 1:1 0:0
TSV Oberhaunstadt 5 1:0 1:2 4:0 2:0   2:3 0:0 4:0 4:1 1:2 2:0 0:0 7:1
FC Arnsberg 6 4:4 1:1 2:1 2:2 1:4   2:1 0:0 4:2 2:1 3:0 3:1 5:0
SV Karlskron 7 1:2 4:1 0:2 0:2 3:2 3:0   7:0 2:2 3:1 1:0 2:1 4:0
FC Mindelstetten 8 2:1 0:1 2:1 1:2 4:2 0:2 3:3   3:1 2:2 2:2 1:2 5:1
TSV Kösching 9 1:5 3:3 3:5 2:2 4:3 1:0 3:1 3:0   2:3 3:0 3:2 5:1
SV Fahlenbach 10 0:0 0:4 0:3 0:3 1:2 5:2 4:0 0:0 2:1   1:1 1:2 3:0
TSV Pförring 11 1:3 0:0 2:2 0:2 3:5 2:0 3:0 1:4 3:1 1:1   3:0 3:1
DJK Ingolstadt 12 1:1 0:2 1:2 2:1 0:2 3:2 1:0 1:2 0:2 1:0 1:1   2:2
FC Dörndorf-Bitz 13 0:3 1:0 2:4 0:1 0:3 3:2 2:3 1:3 1:3 2:3 1:5 1:2