Logo
Kreisliga Donau/Ilm: Saison 1972/1973
Verein Pl. TSV Rohrbach VfB Eichstätt SV Karlshuld SV Denkendorf SV Fahlenbach ESV 1897 Ingolstadt FT Ingolstadt-Ringsee TSV Großmehring FC Hitzhofen-Oberzell TSV Reichertshofen FC Mainburg SV Eitensheim TSV Mailing TSV Hohenwart
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TSV Rohrbach 1   1:1 2:0 2:1 3:1 1:1 3:0 3:0 6:1 2:2 4:3 4:0 4:1 1:0
VfB Eichstätt 2 0:2   0:4 1:0 1:1 2:2 2:0 4:0 5:1 0:1 3:1 2:4 3:0 7:3
SV Karlshuld 3 1:1 1:3   5:2 4:2 1:0 1:0 3:0 3:1 0:1 2:2 5:1 4:1 3:0
SV Denkendorf 4 1:1 2:2 1:0   4:1 2:0 2:0 2:1 1:1 2:1 3:0 3:3 6:2 3:0
SV Fahlenbach 5 1:1 0:3 2:1 0:3   5:2 2:1 1:1 4:3 2:1 4:2 2:1 2:0 5:1
ESV 1897 Ingolstadt 6 1:1 0:2 4:0 2:1 0:0   1:1 0:0 1:2 2:2 4:2 2:2 3:1 1:1
FT Ingolstadt-Ringsee 7 0:3 0:4 2:2 2:0 4:1 2:0   1:2 3:1 3:2 0:0 3:0 3:3 4:2
TSV Großmehring 8 1:4 2:1 0:2 1:1 1:2 3:3 2:2   3:1 1:3 0:5 2:0 0:3 1:0
FC Hitzhofen-Oberzell 9 1:3 1:2 1:1 1:5 3:0 0:2 8:0 4:1   3:1 3:3 0:1 2:1 6:0
TSV Reichertshofen 10 1:1 2:2 0:2 0:4 3:0 1:1 1:2 1:2 1:2   4:4 5:1 3:3 2:0
FC Mainburg 11 0:1 1:2 1:3 1:1 1:1 1:1 3:1 2:3 3:1 0:0   2:1 5:0 2:2
SV Eitensheim 12 1:2 1:2 0:3 1:1 1:1 2:2 4:1 0:1 1:2 X:0 0:0   2:3 3:0
TSV Mailing 13 2:4 2:3 1:5 2:3 1:2 6:1 2:3 1:2 4:2 1:2 4:1 2:4   2:2
TSV Hohenwart 14 0:2 1:2 0:6 2:4 0:X 0:3 0:1 3:8 1:8 2:3 1:4 3:5 5:1