Logo
Kreisliga Donau/Ilm: Saison 1998/1999
Verein Pl. SpVgg Wolfsbuch-Zell TSV Etting SV Manching SV Fahlenbach TSV Reichertshofen FC Arnsberg TSV Gaimersheim TSV Wolnzach TSV Hohenwart SV Karlshuld SV Eitensheim DJK Ingolstadt MTV Pfaffenhofen TSV Manching
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SpVgg Wolfsbuch-Zell 1   1:1 1:1 0:1 1:1 0:2 3:1 1:1 4:0 1:0 1:0 1:0 2:2 1:0
TSV Etting 2 2:2   4:3 1:7 1:1 4:0 2:2 0:0 1:1 7:0 2:5 3:1 4:2 5:1
SV Manching 3 0:1 1:2   1:1 0:0 1:2 1:0 3:0 2:1 5:1 5:2 2:0 0:1 6:2
SV Fahlenbach 4 0:2 2:2 3:3   4:1 2:1 2:1 1:1 4:0 2:4 1:1 4:1 2:3 13:0
TSV Reichertshofen 5 0:3 2:0 3:2 1:1   4:2 1:1 1:1 4:5 0:2 1:0 2:2 1:0 4:0
FC Arnsberg 6 0:1 2:0 0:2 2:1 0:2   0:0 1:2 0:3 5:3 4:0 2:1 3:2 2:2
TSV Gaimersheim 7 1:0 1:3 2:1 2:0 1:1 1:2   1:0 3:1 2:2 2:1 1:4 7:1 3:0
TSV Wolnzach 8 0:0 0:1 0:3 1:0 0:1 2:2 0:0   3:2 2:0 3:0 3:1 1:0 2:0
TSV Hohenwart 9 2:2 1:4 1:0 0:1 2:2 6:3 4:3 1:3   4:3 3:5 2:1 0:1 3:2
SV Karlshuld 10 2:0 1:3 1:2 5:2 2:2 0:1 3:2 2:2 2:2   4:2 3:0 1:0 0:3
SV Eitensheim 11 1:2 2:1 1:3 1:2 2:1 4:4 3:4 1:1 1:3 1:1   2:2 4:2 3:2
DJK Ingolstadt 12 0:0 0:2 0:3 2:1 2:2 1:1 4:1 1:1 2:2 1:0 1:4   0:3 1:0
MTV Pfaffenhofen 13 0:2 2:3 0:1 0:2 1:3 0:3 1:1 3:1 2:2 1:3 3:3 3:3   X:0
TSV Manching 14 0:4 3:3 0:4 0:3 1:3 1:0 0:2 2:1 1:3 2:3 0:7 0:4 4:1